Back to top

Cégjog

Gazdasági társaságok alapítása, illetve változtatása okán szükséges okiratok szerkesztése, valamint munkajogi kérdések rendezése.

Az egyes gazdasági társaságok alapítását, okiratainak módosítását, valamint az ezekkel kapcsolatos cégbíróság előtti eljárásban nyújtunk jogi segítséget a kötelezővé vált elektronikus eljárás keretében. Szükség esetén a gazdasági társaságok életében fontos tényező, nevezetesen a munkajog kérdéseiben is állunk az Ön rendelkezésére.

Továbbá a gazdasági világban jellemző tartozások, kintlevőségek mihamarabbi behajtása érdekében a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt (fizetési meghagyás, végrehajtás, felszámolás, csődeljárás) igénybe véve járunk el a Jogosult képviseletében. Vagy éppen az Önnel szemben támasztott alaptalan követeléseket szüntetjük meg.